Disclaimer

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat onze producten, als ze volgens onze gebruiksaanwijzing worden toegepast, geschikt zijn voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. De bewaring, het transport en het gebruik ervan ontsnappen echter aan onze controle. Wij kunnen evenmin alle omstandigheden van het gebruik voorzien. Daarom wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing van onze producten van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald ras of gewas, dient een proefbespuiting te worden uitgevoerd om de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

Hoewel de informatie in deze applicatie met uiterste zorg is samengesteld en BASF deze informatie steeds zo actueel en volledig mogelijk tracht te houden, kunnen aan de inhoud van deze applicatie geen rechten worden ontleend. BASF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke tekortkomingen in deze applicatie. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.