Schade engerlingen meikever

De engerlingen van de meikever vreten aan de wortels van de grasplanten. Bij droog weer verdroogt de zode en sterft de grasmat af. Vooral onder droge omstandigheden is de primaire schade duidelijk zichtbaar.  Zogenaamde secundaire schade, veroorzaakt door zoogdieren en vogels die engerlingen eten, komt zowel onder droge als vochtige omstandigheden voor. Deze schade zoals losgetrokken en omgewoelde zode is vaak veel groter dan de primaire schade.

Kenmerken meikever

De volwassen meikever (Melolontha melolontha) is 20-30 mm groot. De kop is donkerbruin tot zwart en de dekschilden zijn lichtbruin en iets behaard. Op het achterlijf, net onder de rand van de dekschilden, heeft de meikever  driehoekige witte vlekken.  De anale opening is een half maantje. Het raster hierboven is bestaat uit 2 rijen parallel lopende  korte stevige haartjes. De levenscyclus van de meikever is 3-4 jaar. De jonge larven van de meikever zijn in het eerste jaar met aaltjes te bestrijden.

Engerlingen

Engerlingen zijn de larven van o.a. de rozenkever (Phyllopertha horticola) en meikever (Melolontha melolontha) en behoren tot de familie bladsprietkevers. Echter net als de snuit- en schorskevers behoren deze kevers ook tot de orde Coleoptera.

Kenmerken meikever

  • Zwart tot donkerbruine kop
  • Iets behaarde lichtbruine dekschilden
  • 20 – 30 mm groot
  • Driehoekige witte vlekken op achterlijf

De oplossing: Nemasys H

Werkzaam tegen engerlingen van de rozenkever en meikever via een bodemtoepassing.

Gebruikerservaringen

Schade engerling golfbaan

“Dit is een voorbeeld van beginnende schade. Je kunt duidelijk zien dat de kraaien op zoek zijn geweest naar engerlingen. Op een mechanische manier (grasland injecteur) brengen we aaltjes echt in de bodem. We zijn enthousiast over deze methode. We verwachten hier goede resultaten van, omdat de Nemasys aaltjes onder de zode worden aangebracht”.

Koert Donkers, Hoofd Greenkeeper - Golfbaan Princebosch Molenschot