Schade oevervlieg

De schade bestaat hoofdzakelijk uit de verontreiniging door de uitwerpselen van de volwassen vlieg. Daarnaast zijn de vliegen hinderlijk voor de medewerkers omdat er zulke grote aantallen kunnen voorkomen dat stofkapjes nodig zijn om inademen te voorkomen.

Kenmerken oevervlieg

De levenscyclus van de oevervlieg bestaat uit 6 stadia; ei, larve (3), pop en volwassen stadium. De volwassen oevervlieg is een donker vliegje van ongeveer een halve centimeter groot met korte poten en korte voelsprieten. De vleugels zijn grijsbruin gevlekt. De oevervlieg lijkt wel op de varenrouwmug maar is echter forser gebouwd en heeft kortere antennen die geen kralenvorm hebben. Oevervliegen voeden zich in de natuur met rottend plantmateriaal en als het wat warmer wordt vermenigvuldigen zij zich razendsnel.

Oevervliegen

Overvliegen (Scatella stagnalis) behoren tot de familie Ephydridae. In kassen zijn de omstandigheden ideaal voor oevervliegen, ze komen vooral voor op plaatsen waar veel groene algen zijn.

Kenmerken oevervlieg

  • Volwassen oevervlieg donker van kleur
  • Volwassen oevervlieg ongeveer 0,5 cm groot
  • Grijsbruin gevlekte vleugels
  • Korte poten en voelsprieten

De oplossing: Nemasys C

Tegen oevervliegen en rupsen, zowel op het gewas én in de bodem toepasbaar.

Gebruikerservaringen

Arend Reijm (rechts) en Richard van Sponsen (links)

Op het 4 hectare tellende bedrijf Schneider B.V. in Ridderkerk wordt gestreefd naar biologische bestrijding van ziekten en plagen. Sciara (varenrouwmug) en Scatella (oevervlieg) vormen van oudsher een belangrijke bedreiging voor het delicate wortelstelsel van het jonge plantmateriaal. “We werken nu bijna een jaar met de combinatie van Hypoaspis en Atheta en Nemasys F en C, aldus Reij.” “We zijn zeer tevreden over de toevoeging van Nemasys F en C. Dankzij deze aaltjes houden we de druk van Scaria en Scatella beduidend lager”.

Arend Reijm - Schneider B.V.