Schade opogona

De rupsen knagen de vaatbundels door, waardoor de bladeren verwelken. Later kan de hele plant afsterven. Opogona-rupsen zitten ook onder de schors van houtige siergewassen zoals bijvoorbeeld Yucca en Dracena. Ze maken veel vraatgangen met daarin uitwerpselen waardoor het hout vermolmd.

Kenmerken opogona

Opogona´s zijn echte nachtvlinders met lange antennen. Volwassen rupsen zijn ca. 3,5 cm lang. Ze zijn doorzichtig waardoor de inwendige organen te zien zijn. De kleur is lichtgrijs. De kop, halsring en achterkant zijn lichtbruin.

Opogona’s

Opagona´s (Opogona sacchari) ook wel banenemot genoemd tast vooral vlezige en houtachtige bloemisterij gewassen aan. De vlinder leeft 5-6 dagen en legt in deze periode 60 tot wel 80 eieren. Met een legboor worden de eieren diep in het plantenweefsel afgezet. De totale levenscyclus is ca. 90 dagen.

Kenmerken opogona

  • Nachtvlinder met lange antennen
  • Rups ca. 3,5 cm lang
  • Doorzichtig met zichtbare organen
  • Kop, halsring en achterkant lichtbruin

De oplossing: Nemasys C

Tegen oevervliegen en rupsen, zowel op het gewas én in de bodem toepasbaar.