Schade slawortelboorder

Larven van de slawortelboorder kunnen in pioenen veel schade veroorzaken. Het motje van de slawortelboorder laat tijdens de vluchten in het voorjaar, meestal in de maand mei, haar eitjes vallen. Uit deze eitjes ontstaan larven die zich voeden met de wortels van de pioenen. Door de vraat sterven er wortels af. De aangetaste wortels zijn zwak en worden aangetast door bodemschimmels. Verminderde groei en pleksgewijze plantuitval zijn het gevolg.

Bestrijding slawortelboorder

Nemasys H is een biologisch product. Het bevat de insectenparasitaire aaltjes Heterorhabditis bacteriophora. De aaltjes zoeken na toediening actief naar de prooi en dringen deze binnen via de natuurlijke openingen, waardoor de prooi wordt gedood. De ervaringen met toepassingen van Nemasys H aaltjes in pioenen zijn goed. Door de  toepassing op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden uit te voeren, worden de larven van de slawortelboorder effectief bestreden.

Advies

Nemasys H wordt eenmalig toegepast eind mei / begin juni, 3 weken na de hoofdvlucht van het motje van de slawortelboorder. De hoofdvlucht is te herkennen aan de lege hulzen van de poppen van de slawortelboorder die rond de pioenplanten voorkomen. De werkingsduur van Nemasys H in de bodem is 4 tot 6 weken.

Beregening is belangrijk voor een optimale werking van Nemasys H. Beregen daarom voor de toepassing het perceel met ca 30 mm of de aaltjes toepassen in de regen. De bovenste 2 cm moet goed vochtig zijn. Na de bespuiting naregenen met ca 30 mm. Niet toepassen tijdens zonnig/drogend weer. Voor een optimale werking is het belangrijk dat de bodem 2-3 weken na de aaltjestoepassing vochtig blijft.

Dosering

500.000 aaltjes / m2
Verpakking 250 miljoen aaltjes voor 500 m2 en verpakking van 1 miljard aaltjes voor 2000 m2

De oplossing: Nemasys H

Bestrijd larven van de slawortelboorder via een bodemtoepassing.