Schade trips

Tripsen voeden zich door plantencellen aan te prikken en leeg te zuigen. Op de aangetaste plantendelen ontstaan zilverkleurige langwerpige vlekken, met zwarte puntjes tussen de vlekken. Door zuigschade ontstaan ernstige vergroeiingen en misvormingen aan bladeren, groeipunten, knoppen, vruchten en bloemen. Daarnaast kunnen zowel larven als volwassen tripsen virusinfecties overbrengen. Zorg dat u op tijd begint met de trips bestrijden om onnodige schade en verlies van uw gewas tegen te gaan.

Kenmerken trips

De tripsen bevinden zich op de gehele plant, maar hebben een sterke voorkeur voor bloemknoppen en groeipunten. Tijdens de levenscyclus doorloopt trips zes stadia; ei, larve 1, larve 2, voorpop, pop en volwassenstadium. De verpopping vindt zowel plaats in het gewas als op de grond. De ontwikkeling van trips is voornamelijk afhankelijk van de temperatuur, maar kan heel kort zijn. Bij een temperatuur van 30°C is deze het snelst, van ei-ei slechts 11 dagen! Bij een temperatuur lager dan 10°C vind er geen ontwikkeling meer plaats.

Trips

Het is een groot probleeminsect in veel gewassen onder glas. De meest voorkomende soorten zijn de californische trips (Frankliniella occidentalis) en de tabakstrips (Thrips tabaci). Daarnaast komen ook andere schadelijke tripsen voor zoals Echinotrips americanus en Thrips fuscipennis (rozentrips). Deze tripssoorten behoren allemaal tot de familie Thripidae en worden ook wel onweersvliegjes genoemd.

Kenmerken 

  • Levenscyclus van zes stadia
  • Voorkeur voor bloemknoppen en groeipunten
  • Snelste ontwikkeling bij 30°C
  • Verpopping zowel in de grond als in het gewas
  • Ontwikkeling duurt ongeveer 11 dagen

De oplossing: Nemasys F

Voor o.a. trips bestrijden, zowel op het gewas én in de bodem toepasbaar.

Gebruikerservaringen

A. van der Harg

“Ik weet dat andere telers van potanthurium er ook goede ervaringen mee hebben. Dankzij de inzet van aaltjes blijven we echt schoon,” aldus Van der Harg, die gemiddeld eenmaal per week aaltjes bovenlangs in het gewas brengt via de regenleiding. “Het is belangrijk om niet te wachten tot je een probleem hebt. Als je de aaltjes regelmatig inzet, houd je de trips echt onder controle.” Met een microscoop zie je pas goed hoe vitaal ze zijn.” Van der Harg is blij met Nemasys®F. “Het werkt prima en ik hoef minder te spuiten met chemische middelen, waardoor er geen groeiremming optreedt. En van resistentieontwikkeling hebben aaltjes geen last, perfect voor de langere termijn.”

A. Van der Harg - VDH Plant