Schade varenrouwmug

De larven van de varenrouwmug gedijen het best onder vochtige en warme omstandigheden. Zij eten schimmels en dood organisch materiaal, maar kunnen ook wortels van planten aanvreten. In zacht plantmateriaal vreten ze zich naar binnen. Bij zaailingen en stekken kan de schade aanzienlijk zijn. De vraatschade levert indirect toegangspoorten op voor ziekteverwekkers zoals de schimmels Fusarium, Pythium, Phoma en Verticillium. Volwassen muggen worden er bovendien van verdacht een rol te spelen bij het verspreiden van schimmelsporen en bacteriën. Zorg dat u op tijd begint met de varenrouwmug bestrijden om ernstige schade aan uw gewas te voorkomen.

Kenmerken varenrouwmug

De ontwikkelingsduur van de muggen is bij een temperatuur van 20°C ongeveer 3 weken. Hierbij doorloopt de varenrouwmug de volgende stadia; ei, vier larvenstadia, pop en het volwassenstadium. De volwassen insecten zijn 1-5 mm lange zwartgrijze muggen met betrekkelijk lange poten. De eieren worden afgezet in de grond. De pootloze larven leven in de grond en zijn 5-8 mm groot, helder wit met een glanzend zwart kopkapseltje. Ook de verpopping vind in de grond plaats.

Varenrouwmuggen

Varenrouwmuggen behoren tot de familie Sciaridae. Er zijn verschillende soorten, zoals Sciara en Lycoriella. In kassen zijn Sciara’s zeer algemeen, vooral tijdens de opkweekfase veroorzaken ze veel schade. Aan grote en gezonde planten veroorzaken ze vrijwel geen schade. Varenrouwmuggen worden ook wel humus- of mosvliegjes genoemd omdat ze vooral in een vochtige, humusrijke omgeving zijn te vinden.

Kenmerken varenrouwmug

  • Volwassen zwartgrijze mug 1-5 mm groot
  • Pootloze helder witte larven
  • Larven hebben zwart kopkapseltje
  • Grootte larven 5-8 mm
  • Verpoppen op de grond

De oplossing: Nemasys F

Voor o.a. de varenrouwmug bestrijden, zowel op het gewas én in de bodem toepasbaar.

Gebruikerservaringen

Samen met gewasbeschermingsadviseur Richard van Spronsen van Van Iperen ontwikkelde Timmer bijvoorbeeld een strategie om Sciara (varenrouwmug) de baas te blijven. “Sommige soorten zijn erg gevoelig voor Sciaravlieglarven, vooral de Aechmea en Neoregelia. We zijn ooit begonnen met de inzet van aaltjes om dit probleem te tackelen. We zijn gestart met een behandeling eenmaal per 8 weken en hebben dit via een tussenstap van eenmaal per 4 weken geïntensiveerd naar een wekelijkse behandeling, maar met de halve concentratie. De effectiviteit op Sciara is uitstekend. Daarnaast werken aaltjes ook tegen de larven van Scatella (oevervlieg) en de gewone langpootmug,” stelt Timmer overtuigend.

Adriaan Timmer - Corn. Bak