FAQ

Bekijk hier onder de meest gestelde vragen en de antwoorden hierop. Mocht uw vraag er niet tussen staan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wat zijn insectenparasitaire aaltjes?

Insectenparasitaire aaltjes zijn parasieten van insecten. Ze gebruiken insecten als voedsel. Het zogenaamde L3 stadium van het aaltje kan buiten het insect overleven. Omdat de aaltjes insecten opsporen en doden worden ze ook wel nuttige nematoden genoemd.

Hoe werken aaltjes?

Insectenparasitaire aaltjes dragen bacteriën mee in hun darmkanaal. Na toepassing gaan de aaltjes actief op zoek naar een prooi. Als de aaltjes een insect gevonden hebben, dringen ze via natuurlijke lichaamsopeningen binnen. In het insect komen de bacteriën van de aaltjes vrij waardoor het insect wordt gedood.

Waarom zou ik insectenparasitaire aaltjes toepassen?

Insectenparasitaire aaltjes zijn uitstekende biologische bestrijders. Ze bestrijden veel voorkomende plagen zoals onder andere trips, varenrouwmuggen en taxuskevers

Hoe kunnen aaltjes worden toegepast?

Insectenparasitaire aaltjes kunnen, opgelost in water, met de op het bedrijf aanwezige spuitapparatuur worden toegepast. Ook kunnen aaltjes via de regenleiding of druppelaars worden toegepast. Aangieten en broezen is ook mogelijk.

Kun je aaltjes bewaren?

Na productie worden de aaltjes terug gekoeld naar 5 tot 7°C. Bij deze temperatuur zijn de aaltjes niet actief en kunnen ze meerdere weken bewaard worden. Door aaltjes in de koelkast te bewaren blijven ze dus langere tijd goed.

Zijn aaltjes wel veilig?

De bacteriën die de insectenparasitaire aaltjes bij zich dragen zijn zeer specifiek. Ze kunnen alleen bepaalde insectensoorten doden. Op andere organismen hebben de bacteriën geen invloed. De aaltjes zijn volledig veilig voor de mens, het milieu, het gewas en nuttige insecten.

Kan ik een spuitoplossing met aaltjes bewaren?

Opgelost in water kunnen aaltjes ongeveer een halve dag overleven. Daarna is er te weinig zuurstof in het water waardoor de aaltjes afsterven. Het is daarom beter de spuitoplossing direct na het aanmaken te gebruiken.

Kunnen aaltjes altijd worden toegepast?

Aaltjes hebben vocht en contact nodig om insecten te doden. Zorg dus voor een vochtige bodem of een vochtig gewas. Aaltjes kunnen niet tegen sterk zonlicht, dan drogen ze uit. De temperatuur dient, afhankelijk van het soort aaltje, tussen de 5° en 30°C te zijn.

Waarom is het belangrijk aaltjes meerdere keren toe te passen?

Voor natuurlijke insectenbestrijding is het nodig dat aaltjes zoveel mogelijk in contact komen met de te bestrijden insecten. Aaltjes bewegen naar de prooi, maar zijn op kleine afstanden (enkele centimeters) actief. Door aaltjes vaker, bijvoorbeeld wekelijks, toe te passen wordt het contact en de bestrijding vergroot.

Waar blijven de insectenparasitaire aaltjes na toepassing?

Aaltjes bewegen zich via vocht naar de bodem. In de bodem kunnen ze 4 tot 6 weken zonder voedsel overleven. Als ze in die tijd geen insect gevonden hebben sterven ze af.

Kunnen aaltjes met elkaar worden gemengd?

Ja, aaltjes kunnen gemengd worden toegepast. Ze doen elkaar geen schade aan.